Roinn na Gaeilge


Múintear an Ghaeilge go gach leibhéal i Scoil
Phobail na Dúghlaise. Sa Teastas Sóisir, tá
ranganna Ardleibhéil, Gnáthleibhéil agus
Bonnleibhéil againn. Sna ranganna Ardteistiméireachta
leanann an chuid is mó de na daltaí na cúrsaí

Ardleibhéil nó Gnáthleibhéil, agus
ní thógann ach fíorbheag na daltaí
an páipéar Bonnleibhéil.

Seo iad na múinteoirí Gaeilge atá ag
obair sa scoil faoi láthair:


Mary Thomason, ón nGlaisín i gcathair
Chorcaí; thosnaigh sí ag obair anseo sa bhliain
1990. Roimhe sin bhí sí ag múineadh i Scoil
Phobail Bhaile an Chollaigh.

Hazel de Barra, ón nGlaisín; thosnaigh
sí ag obair anseo sa bhliain 1997.


Ciarán O Cuanacháin, ó Bhaile
na mBocht i gCorcaigh; tháinig sé anseo sa bhliain
1993; roimhe sin bhí sé ag obair i bPobalscoil
Naomh Cillian, Brí Chualann, Co. Chill Mantáin.

Conchúr O Drisceoil, ón Sciobairín,
Co. Chorcaí; thosnaigh sé ag obair anseo sa bhliain
1972.


Gearóid O Mátharbhuí, ó
Chluain Uamha i gCo. Chorcaí; thosnaigh sé ag obair
anseo sa bhliain 1978. Roimhe sin bhí sé ag múineadh
i Meánscoil na mBráithre Críostaí

i Mainistir na Corann, Co. Chorcaí.

gailge group photo